کتابخانه

گلی برای آخرین پیامبر (ص)

GOLI «گلی برای آخرین پیامبر (ص)» زندگی نامه حضرت فاطمه علیهاالسلام است که به صورت چند داستان و برای نوجوانان نوشته شده است.

خانم مهری ماهوتی زیر نظر شورای کارشناسی دفتر انتشارات کمک آموزشی ، این اثر را تألیف کرده‌اند و در انتهای کتاب نیز سخنانی از حضرت زهرا علیهاالسلام بیان شده است.

انتشارات مدرسه اولین چاپ کتاب «گلی برای آخرین پیامبر (ص)» را در سال ۱۳۹۰  و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه وارد بازار نشر کرده است.

مؤلف: مهري ماهوتي
انتشارات: مدرسه
سال انتشار: 1390