کتابخانه

پرسش های مردم و پاسخ های حضرت فاطمه علیهاالسلام

26989کتاب “پرسش های مردم و پاسخ های حضرت فاطمه علیهاالسلام” به دوازده فصل تقسیم شده است. سؤالاتی که در این کتاب مطرح شده است حول موضوعاتی چون توحید و یگانه پرستی، نبوت و پیامبری، امامت و ولایت، فضائل و برتری های حضرت فاطمه علیهاالسلام، معجزه ها و شگفتی های حضرت فاطمه علیهاالسلام، مصائب آن حضرت، آخرالزمان و امام مهدی علیه السلام، ایمان و کفر، آداب و ادعیه، قرآن کریم و احکام الهی و معاد و قیامت است.

این کتاب توسط احمد قاضی زاهدی تألیف و به قلم محمدحسین رحیمیان ترجمه شده است. نشر روضة العباس در قم این کتاب را در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسانده است.

مؤلف: احمد قاضی زاهدی، ترجمه محمدحسین رحیمیان
انتشارات: قم: روضة العباس
سال انتشار: 1391