کتابخانه

شهادت فاطمة الزهراء علیهاالسلام به روایت اهل سنت

27002کتاب “شهادت فاطمة الزهرا علیهاالسلام به روایت اهل سنت” شامل مجموعه ای از مطالب درمورد شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام می باشد که شامل مباحثی چون آخرین سال حیات پیامبر صلی الله علیه و آله، سقیفه بنی ساعده، حمله به خانه فاطمه علیهاالسلام، اختلاف در میراث پیامبر و مسائلی پیرامون بستر شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام می باشد.

این کتاب توسط آقای مهدی خانی تألیف شده است و انتشارات دارالقرار قم آن را در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسانده است.

مؤلف: مهدی خانی
انتشارات: قم: دارالقرار
سال انتشار: 1391