کتابخانه

دراسه و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه علیها السلام

1423038740_alhojom

ماجرای” هجوم به خانه حضرت فاطمه(ع)” از حوادث تاریخی مهمی است که در سرنوشت امت اسلامی تاثیر فوق العاده ای داشته است. لذا گذشته از اهل سیره و تاریخ، دیگر دانشمندان مانند متکلمین، محدثین و… نیز به بحث و تحقیق در این زمینه پرداخته اند.

تصریح یا اشاره به اصل ماجرا یا تفاصیل آن دو منابع شیعه و سنی، و وجود جزییات آن به صورت پراکنده و ناقص در منابع و مصادر مهم تاریخ، سیره، حدیث، کلام و… از یک سو، و سعی و تلاش مخالفان در انکار یا توجیه آن از سویی دیگر، حاکی از اهمیت موضوع است.

نویسنده کتاب” الهجوم علی بیت فاطمه علیها السلام”، عبدالزهراء مهدی، درصدد تحقیقی جامع نسبت به جمع آوری نصوص و تحلیل قضیه و پاسخ به شبهات پیرامون آن است که در شش فصل تنظیم گشته و عبارتند از:

فصل اول: پیشگویی های پیامبر(ص) از ماجرای هجوم

فصل دوم: ارتباط وقایع اواخر عمر آن حضرت و حوادث هنگام رحلت و پس از آن، با هجوم

فصل سوم: دورنمایی از مجموع اتفاقات هنگام هجوم، و قبل و بعد از آن

فصل چهارم: اسناد و مدارک هجوم در منابع شیعه و سنی از قرن اول هجری تا عصر حاضر

فصل پنجم: تظلم و شکوه های اهل بیت (ع) که اشاره ای به مظلومیت آنها در این قضیه دارد.

فصل ششم: کاوشی در پرسش ها و شبهات مربوط به قضیه هجوم و پاسخ به آنها.

نویسنده در جمع آوری اسناد و مدارک از بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب از مدارک شیعه و سنی استفاده نموده است.

چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۹۳ در ۵۲۳ صفحه توسط انتشارات دلیل ما به چاپ رسیده است.

منبع

مؤلف: عبدالزهراء مهدی
انتشارات: دلیل ما
سال انتشار: 1393